Permisos i llicències

Certificats i llicències

  • Llicències ambientals, d'activitats i d'obertura segons LIIA per l'obertura o adequació d'establiments.
  • Certificats finals d'activitats.
  • Permisos d'obres.
  • Plans d'autoprotecció i plans d'evacuació.


Tramitacions

  • Inscripció i tramitació en Registre industrial.
  • Servei integral de tramitacions.


Certificats i llicències d'obres Permisos d'obres Plans d'autoprotecció
Contacte
C/ Pereda 8, 08930
Sant Adrià de Besòs
(Barcelona)
Telf. 93 000 13 17
Fax. 93 381 23 25
Mòbil 672 699 627
enginyeria@enve.es
www.enve.es


Idioma